130 Lars Olsson

Hemmansbrukare. Blev minst 64 år.

Född: 1690 Lilla Malma (D)
Död: efter 1754


Familj med 131 Brita Olofsdotter (1684 - >1754)

Barn:
Brita Larsdotter (1716 - )
Annika Larsdotter (1723 - )
Olof Larsson (1725 - )
65 Elisabeth (Lisa) Larsdotter (1728 - 1786)
Elisabet Larsdotter (1728 - )


Noteringar
Hemmansbrukare i Kramnäs och sedan i Vik, L. Mellösa sn.

Ur boken "Mellösa i Sörmland" av Nordin-Grip (sidan 101):

"Enligt gammal sed fordrade och erhöll kyrkan länge böter för dem som låtit viga sig som "kyska brudar" utan att vara det. En sådan sak påfordrade även en annan formulering av lysningen. Redan en flyktig granskning av kyrkans räkenskaper i äldre tider visar, att dessa bötespenningar utgjorde en viktig och omistlig inkomst för kyrkan. "Wigselpenningarna" gav ej mera än 1 dlr 16 öre (1 dlr till kyrkan, 16 öre till skattefattiga), bötespenningarna däremot mycket mer. Så betalade år 1723 rustmästaren Granstedt 12 dlr för "otidigt sängelag och kyska brudars skrud", medan Lars i Kramnäs, som inte hade dolt förhållandet, slapp undan med hälften, d.v.s. 6 dlr. År 1767 har bötessumman blivit höjd till 36 dlr, medan för "otidigt sängelag och ärlig lysning" betalades 18 dlr. I flera fall heter det att böter uttagits för "kronbrått och otidigt sängelag".

Född 1696-11-18 enligt HFL 1747-56 p38 (2119.18.3100)

Enligt HFL 1733 p 13 (2119.25.101700) 43 år, hustru Brita 49 år, son Olof 16 år, dotter Annika/Anna 10 år, dotter Lisa 4 år.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Bo Öberg